Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školský klub

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ, nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

 

Školský klub detí navštevujú žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ.

 

 Režim detí je rozdelený na 3 oblasti a to:

  •  záujmová oblasť

 

  •  relaxačná oblasť

 

  •  vzdelávacia oblasť

 

Školský klub detí je v prevádzke od pondelka do piatku v čase od 11.40 do 15:30.

 

Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Poplatok na školský rok 2022/2023 je 5 €, ktorý je zákonný zástupca povinný vyplatiť vychovávateľke ŠKD vopred, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Vychovávateľka: Mgr. Jana Danková tel.: +421 915 784 408