Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Klub dôchodcov

O ZO JDS v Parchovanoch

JDS je nezávislá organizácia, ktorá sa skladá zo základných , okresných a krajských organizácií. JDS združuje občanov staršieho veku (dôchodcov), bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženského a sociálneho pôvodu. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov seniorov, chráni ich práva a požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Členstvo v JDS je dobrovoľné, podmienkou vzniku je prihláška za člena.
 

ZO JDS bola založená dňa 23. januára 2018 s pomocou okresnej predsedníčky p. Magdy Haburovej s počtom členov 37. Koncom roka 2021 je počet členov v klube už 115. V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.
 

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria  spoločenské,  športové  a poznávacie akcie:

-  klubová činnosť
- vlastná činnosť v priestoroch denného centra s možnosťou odberu obeda,
- kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sme realizovali od založenia klubu až do roku 2022:

  • Fašiangy v klube, pečenie šišiek
  • Športové hry na miestnom športovom ihrisku a hosťovanie aj mino obce v rámci okresu Trebišov  
  • Posedenie s jubilantmi
  • Jesenná výstava pod názvom ,, PLODY ZEME“  a pečenie ovocných koláčov, príprava zeleninových  pomazánok
  • Deň úcty k starším
  • Rozlúčka so starým rokom
  • Opekačka v prírode na dedinskom ostrovčeku v parku
 

Výbor

ZO JDS: 

predsedníčka: Helena Tutková

podpredsedníčka: Anna Kovalčíková

hospodár: Anna Ujhelyiová

člen: Mária Kotuľáková

člen: Terézia Vaňová

člen: Mária Hvozdíková

zapisovateľka: Anna Kamenická

 

 

Revízna komisia ZO JDS: 

predseda: Jozef Kovalčík

člen: Jozef  Vaňo

člen: Ján Hvozdík

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok:

10:00 - 15:00

Utorok:

10:00 - 15:00

Streda:

10:00 - 15:00

Štrvrok:

10:00 - 15:00

Piatok:

10:00 - 15:00

 

Adresa

ZO JDS v Parchovanoch

Hlavná 463/24

076 62 Parchovany

email: helenka.tutkova@gmail.com