Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne občianske poriadkové služby Parchovany

Začiatok realizácie projektu: 02/2018

Koniec realizácie projektu: 30.6.2019

73sk1

   73sk4

 

“Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje”
 

Dopytovo orientovaný projekt

www.minv.sk , www.esf.gov.sk
 

Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby Parchovany

 

Špecifický cieľ: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnatelnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

 

Oblasť intervencie:

Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov,

boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitosti.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 95 765,13 EUR