Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Terénna sociálna práca

O terénnej sociálnej práci

Do projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a II. je obec Parchovany zapojená od decembra 2019.
 

Jeho hlavným cieľom je  poskytovanie kvalitných služieb občanom v nepriaznivých životných situáciách, skupinám občanov ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa s občanom pracuje na začlenení do spoločnosti,  na zlepšení, či zmiernení nepriaznivej životnej situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. Občanom  poskytujeme sociálne poradenstvo v rôznych oblastiach, či už hovoríme o oblasti sociálneho zabezpečenia, v oblasti zamestnanosti, financií, vzdelávania a pod.
 

Okrem sociálneho poradenstva vykonávame činnosti v oblasti prevencie, teda predchádzame vzniku, prehlbovaniu rôznych sociálno-patologických javov - kriminalita, záškoláctvo a pod. Vykonávame ju formou rôznych prednášok, besied v spolupráci s Komunitným centrom a v prirodzenom prostredí občanov.
 

Kancelária terénnej sociálnej práce sa nachádza na 2. poschodí Dome služieb, na Cintorínskej ulici.

 

Zamestnanci

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Dominika Bereščíková

Terénna pracovníčka: Vierka Kačmárová

Terénna pracovníčka: Andrea Kanalošová

Telefonický kontakt: +421 904 200 535

Email: tspparchovany@gmail.com

 

Otváracie hodiny

 

Nakoľko svoju činnosť vykonávame v teréne, odporúčame Vám v prípade osobnej návštevy nás kontaktovať najskôr telefonicky, aby sme boli v čase Vašej návštevy prítomné v kancelárii.

 

Pondelok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Štrvrok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Piatok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

 
 
 

Terénna sociálna práca v obci Parchovany

Dom služieb, 2. poschodie
Cintorínska 462
076 62 Parchovany

 

Telefonický kontakt: +421 904 200 535

Email: tspparchovany@gmail.com