Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výstavba cyklistickej dráhy "PUMPTRACK" s asfaltovou úpravou v obci Parchovany

Podporený projekt: v celkovej sume 109 448,34 EUR (ďalej len „dotácia“), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov podporeného projektu vlastné spolufinancovanie (5%) : 5 760,44Dátum začiatku realizácie projektu: 10/2023


Dátum ukončenia projektu: 11/2023


"Prijímateľ je povinný pri informovaní médií o podporenom projekte a pri podujatiach konaných v súvislosti s týmto podporeným projektom, alebo pri propagácii podporeného projektu uviesť, že bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a to uvedením nasledovného textu:

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

a loga Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Miri-Logo

 


Rovnakým spôsobom prijímateľ označí aj výstupy podporeného projektu. 
Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.