Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Trvanie projektu: 07/2018 – 05/2022

Nenávratný finančný príspevok: 273 313,20 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Parchovany

 

plagar_5

 

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Opis projektu: Projekt je zameraný na zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným inštitúciám a službám v obci Parchovany.  Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočný prístup členov segregovanej MRK k prvkom občianskej vybavenosti - komunitné centrum, obecný úrad, základná škola, pošta, zdravotné stredisko a materská škola.  Realizáciou projektu, a to výstavbou nových chodníkov, dosiahneme spojenie rómskych osídlení s infraštruktúrou obce vedúcou k dôležitým inštitúciám či službám.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu bývania obyvateľom MRK v obci Parchovany prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Výsledky projektu: Uskutočnenie výstavby nových a rekonštruovaných chodníkov vedúcich k verejný službám, zvýšenie komfortu a bezpečnosti obyvateľov MRK,
minimalizovanie rozdielov k prístupu základným službám medzi majoritným obyvateľstvom a občanmi MRK v obci.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk