Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

19.storočie

Parchovany

Roku 1838 prešli parchovianske majetky na Andrášiovcov /Andrássyovcov/. Popri Betliari sa stali druhým najvýznamnejším majetkom grófov Emanuela /Mana/ a Gejzu Andrášiovcov.

 

Veľkolepý a skvostný kaštieľ dal v obci postaviť Manó Andráši /1821 - 1891/ asi roku 1860 s kaplnkou, pričom jeho časť stála na základoch predtým postaveného honosného sídla Molnárovcov. Volali ho železný gróf a bol druhým najbohatším mužom v Uhorsku.

 

Okolo kaštieľa čoskoro vyrástol pekne upravený park a veľký poľovnícky revír, v ktorom sa uskutočňovali veľkolepé pohony na líšky. Aj keď začiatkom augusta roku 1901 kaštieľ za neznámych okolností zhorel, bol čoskoro Gejzom Andrášim /1856 - 1938/ znova obnovený. Gróf Gejza Andráši sa oženil s rakúskou grófkou Eleonórou Kaunitz zu Rietberg /1862 - 1936/.

 

Bol atlétom, jedným zo zakladateľov jazdeckého póla v Uhorsku, veľkým a všeobecne uznávaným poľovníkom.  Mal v Parchovanoch tehelňu, široko-ďaleko známy chov koní a výrobňu kvalitného syra. Obec vtedy tvorili zrubové domy, čiastočne murované, omazané a obielené s podmurovkou, ktorá bola základom pre pavlač.

 

Popri kaštieli bol ďalšou architektonickou dominantou obce neogotický rímskokatolícky kostol. Pôvodný kostol stál v dedine ešte pred 15. storočím. Zbúrali ho roku 1899 a na časti jeho základov postavili nový kostol. Výstavba kostola začala v roku 1899 a jeho slávnostnú vysviacku uskutočnili 8. decembra 1900. V interiéri mal prekrásny biely neogotický kamenný oltár s plastikou sv. Štefana, kráľa, čo zodpovedalo maďarskému povedomiu vtedajších zemepánov a patrónov chrámu grófov Andrášiovcov. Za oltárom sa nachádzali tri veľké okenné vitráže, ktoré darovali kostolu deti grófa Andrášiho. Z roku 1899 sa v kostole zachovali dve neskorogotické tabuľové maľby z andrášiovského kaštieľa.

 

Na hornom konci obce stála štvortriedna štátna ľudová škola. Prvá  drevená, pokrytá slamou, bola postavená ešte pred rokom 1766, keď bol vybudovaný nový školský objekt. Ďalšia budova školy bola postavená v roku 1783, opravená a rozšírená roku 1913. Táto pretrvala rozpad monarchie, prvú  ČSR i druhú svetovú vojnu a vyučovanie sa v nej skončilo až roku 1975.