Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Návrh VZN č. 3/2024 - O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Parchovany
SÚBOR

Návrh VZN č. 3/2024 - O službách poskytovaných obcou a...

03.04.2024
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA číslo  3/2024
Dodatok č.2 k VZN č. 15/2015 - o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Parchovany
SÚBOR

Dodatok č.2 k VZN č. 15/2015 - o službách poskytovaných obcou...

29.11.2023 - 1 min. čítania
Dodatok č.2 k VZN č. 15/2015 - o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto...
Návrh VZN č.2 - o miestnych daniach
SÚBOR

Návrh VZN č.2 - o miestnych daniach

29.11.2023 - 2 min. čítania
Návrh VZN č.2 - O miestnych daniach
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Parchovany
SÚBOR

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...

01.11.2023
O miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady na...
Všeobecne záväzné nariadenie o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie o dodávke pitnej vody...

06.09.2023 - 1 min. čítania
Všeobecne záväzné nariadenie o dodávke pitnej vody prostredníctvom...
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o vedení kroniky
SÚBOR

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia o vedení kroniky

07.06.2023 - 1 min. čítania
Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia o vedení kroniky
Návrh Dodatku č.1 k VZN 35/2023 z 23.1.2023
SÚBOR

Návrh Dodatku č.1 k VZN 35/2023 z 23.1.2023

06.06.2023 - 1 min. čítania
Návrh Dodatku č.1 k VZN 35/2023 z 23.1.2023
Návrh - VZN č.35 - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Parchovany na povinné predprimárne vzdelávanie

Návrh - VZN č.35 - o určení spádových materských škôl v...

04.01.2023
Návrh - VZN č.35
Návrh - VZN č.10/2 - O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

Návrh - VZN č.10/2 - O určení výšky príspevkov na čiastočnú...

04.01.2023
Návrh - VZN č.10/2
Návrh VZN č. 22 ku zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Parchovany

Návrh VZN č. 22 ku zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce...

31.08.2022
Vyvesené: 31.8.2022Dátum zvesenia: 16.9.2022Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin Dodatok...
Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005 O ZÁVÄZNEJ ČASTI

Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005 O...

01.02.2018
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa dopĺňa a mení VZN 1/2005 zo dňa 05.09.2005 ( ďalej VZN),...
Návrh -  VZN č. 24 - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM

Návrh - VZN č. 24 - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM

07.11.2017
Pre potreby bezpečnostnej politiky v súlade s výnosom MF SR 55/2014 o štandardoch pre ISVS sa za povinnú osobu...
Návrh - VZN č. 20 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany

Návrh - VZN č. 20 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier...

25.05.2017
1) Na území obce Parchovany nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i)...
Návrh - VZN č. 19 - o organizácii miestneho referenda

Návrh - VZN č. 19 - o organizácii miestneho referenda

25.05.2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda...
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARCHOVANY č. 2/2016 z 20.11.2015 o miestnych daniach

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARCHOVANY č. 2/2016 z...

25.11.2015
N Á V R H VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARCHOVANY č. 2/2016 z 20.11.2015 o miestnych daniach
VZN č. 14 - o udeľovaní: Čestného občianstva obce Parchovany, Ceny obce Parchovany, Ceny starostu obce Parchovany, Odmeny

VZN č. 14 - o udeľovaní: Čestného občianstva obce Parchovany,...

30.06.2015
Obec Parchovany pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o...
VZN č. 13 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 13 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

30.06.2015
Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom...
VZN č. 3 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce PARCHOVANY

VZN č. 3 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými...

22.06.2015
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami, s drobným...
VZN č. 11

VZN č. 11

24.02.2015
o verejnom poriadku
VZN č. 10

VZN č. 10

24.02.2015
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a...