Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh VZN č. 22 ku zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Parchovany

Dátum: 31.08.2022
Počet videní: 471

Vyvesené: 31.8.2022

Dátum zvesenia: 16.9.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Dodatok č. 2 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

č.1/2005 zo dňa 05.09.2005

O ZÁVÄZNEJ ČASTI

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Parchovany

 

Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch podľa §6 zákona č.369/90 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb.z. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  dňa  .  .2022

VYDÁVA 

 

Dodatok  č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa dopĺňa a mení VZN 1/2005 zo dňa 05.09.2005 ( ďalej VZN), ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky  č.2 záväznej časti ÚPN obce Parchovany, týkajúca sa k. ú. obce Parchovany formou záväzných regulatívov územného rozvoja obce.

VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

Prílohy:

Návrh uznesenia (21.46 kB)

Návrh na VZN č. 22.docx (18.8 kB)

Regulatívy_ZaDč.2 ÚPN O Parchovany - Príloha č.1 (504.63 kB)

VPS_SCHEMA-PAUZÁK (314.34 kB)

VPS_SCHEMA-SÚTLAČ (5.63 MB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.