Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh - VZN č. 20 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany

Dátum: 25.05.2017
Počet videní: 594
1) Na území obce Parchovany nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách t.j. : - hazardné hry v kasíne, - hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, - hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, - hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona o hazardných hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1. 2) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 3) Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov obce Parchovany.

Vyvesené: 25.5.2017

Dátum zvesenia: 12.6.2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

N Á V R H

Obecné zastupiteľstvo obce Parchovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) sa uznieslo na tomto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
OBCE   PARCHOVANY č. 20 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier
na území obce Parchovany

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.