Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta SR

SÚBOR
Dátum: 07.02.2024
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 284
6 min. čítania
Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta SR

Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

konané dňa 23.03.2024

a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 06.04.2024

 

    Volič (občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku), ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Parchovany a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať Obec  Parchovany o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne predloží aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho ku zoznamu voličov.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Volič, ktorému Obec Parchovany vydala hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti v ktoromkoľvek okrsku v obci Parchovany, avšak už len s hlasovacím preukazom a občianskym preukazom.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať Obec Parchovany:

 • Osobne

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024)

v úradných hodinách Obce Parchovany    v čase od 08:00 do 15:30

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

 • Písomne (v listinnej podobe)

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (v listinnej podobe) bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
 • adresu, na ktorú Obec Parchovany doručí hlasovací preukaz.

 

Podpis voliča nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade Obec

Parchovany zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu,

ktorú uviedol v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“ najneskôr

do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v písomnej žiadosti

uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí

v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

 

 • Elektronicky (e-mailom)

vo forme elektronickej snímky (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená Obci Parchovany  na elektronickú (e-mailovú) adresu

ocu@parchovany.sk

najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

V takomto prípade Obec Parchovany zašle hlasovací preukaz voličovi na

adresu, ktorú uviedol v žiadosti, doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“

najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič

v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba

(splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo

občianskeho preukazu.

 

 • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách Obce Parchovany v čase od 08.00 hod – 15.30 hod.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenca

 

Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade Obec Parchovany vydá splnomocnencovi hlasovací preukaz bezodkladne, najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách Obce Parchovany v čase od 08.00 hod – 15.30 hod.

Splnomocnenec preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydasnie hlasovacieho preukazu Veľkosť: 14.2 kB Formát: docx Dátum: 7.2.2024
Žiadosť o vydasnie hlasovacieho preukazu Veľkosť: 97.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2024
Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie HP Veľkosť: 34 kB Formát: doc Dátum: 7.2.2024
Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie HP Veľkosť: 131.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2024