Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na pracovné miesto odborného manažéra KC – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

SÚBOR
Dátum: 04.12.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 804
2 min. čítania
Výberové konanie na pracovné miesto odborného manažéra KC – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon


KC: Obec Parchovany


v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR
(ITMS 2014+: 401405DNJ6)

Poskytovateľ KC: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany vyhlasuje výberové konanie na


jedno pracovné miesto odborného manažéra KC - – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky


Spôsob realizácie výberového konania: Osobný pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.12.2023 o 10:00. hod. v priestoroch: Zasadacej miestnosti obecného úradu obce Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany


Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany . Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.12.2023.

 

Miestom výkonu práce je: KC Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 1.1.2024
Pre pracovné pozíciu odborný manažér KC , je stanovená hrubá mzda: 1 250.- EUR (slovom: jedentisícdvestopäťdesiat EUR).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznam o výberovom konaní-Obec Parchovany - II. Veľkosť: 664.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2023