Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 7. zasadanie OZ

Dátum: 06.10.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 440
2 min. čítania
Pozvánka na 7. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470, 076 62 Parchovany

P O Z V Á N K A

V Parchovanoch 6.10.2023

 

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. Z.č. 369/1990 Zb.  zvolávam VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční dňa 9.10.2023 o 17.30 hod. v priestoroch obecného úradu  v Parchovanoch.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice .
  3. Návrh zapojenia sa do výzvy o NFP- na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. Schválenie spolufinancovania projektu
  4. Interpelácia poslancov
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov, kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov obce.

 

Mgr. Marián Hazuga v.r.
starosta obce