Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 5. zasadanie OZ

Dátum: 23.06.2023
Autor: Maroš Obrin
Počet videní: 393
2 min. čítania
Pozvánka na 5. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470, 076 62 Parchovany

P O Z V Á N K A

 

V Parchovanoch 22.6.2023

 

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a nasl. Z.č. 369/1990 Zb.  zvolávam V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch , ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2023 o 17.30 hod. v priestoroch budovy bývalého obecného úradu v Božčiciach.

 

Návrh programu rokovania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov, kontrola uznesení.
 3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce
 4. Záverečný účet obce
 5. Návrh dodatku č.1 k VZN 35/2023
 6. Návrh VZN -kronika obce
 7. Plán kontrolnej činnosti - HK
 8. Zámer – výzva plán obnovy- obnova budov Božčice
 9. Rada školy MŠ -Poľná
 10. Prenájom pozemku-Rudzik
 11. Zámer prevodu majetku- pozemok Bireš
 12. Zámer prevodu majetku-pozemok Kocan
 13. Splátkový kalendár -návrh
 14. Interpelácia poslancov
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

Na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch v roku 2023 pozývam poslancov, kontrolóra obce, vedúcich organizácií v správe obce, riaditeľov škôl a školských zariadení, súkromných podnikateľov a občanov obce.

 

Mgr. Marián Hazuga v.r.

starosta obce