Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voliči môžu požiadať o hlasovací preukaz elektronicky alebo poštou už len tento týždeň, žiadosť musí byť doručená obci do 8. septembra

Dátum: 05.09.2023
Autor: Marián Hazuga
Počet videní: 466
3 min. čítania
Voliči môžu požiadať o hlasovací preukaz elektronicky alebo poštou už len tento týždeň, žiadosť musí byť doručená obci do 8. septembra

Hlasovací preukaz

Voliči, ktorí sa v deň volieb do Národnej rady SR nebudú zdržiavať v mieste svojho bydliska, môžu voliť na základe hlasovacieho preukazu aj inde na Slovensku.

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje na blížiaci sa koniec lehoty pre podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu mailom alebo poštou. Žiadosť musí byť doručená obci trvalého pobytu najneskôr do piatka 8. septembra.

Obec odošle voličovi preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, teda najneskôr do 13. septembra, a to doporučenou zásielkou "do vlastných rúk". Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Osobne možno požiadať o hlasovací preukaz najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. Obec ho vydá na počkanie, nie je potrebná písomná žiadosť, volič sa len preukáže občianskym preukazom. Do uvedeného termínu možno požiadať o hlasovací preukaz aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. 

 

Akými spôsobmi môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu? 

Elektronicky (e-mailom) na ocu@parchovany.sk

  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 8. septembra 2023).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na svojej úradnej tabuli.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

Listinne
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 8. septembra 2023).

Osobne
Najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. v piatok najneskôr 29. septembra 2023) počas úradných hodín obce na počkanie.

Čo musí žiadosť obsahovať?

  • meno a priezvisko voliča,

  • jeho rodné číslo,

  • štátnu príslušnosť,

  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

zdroj: Ministerstvo vnútra 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.