Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.9.2021, 14:13:59

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVESKEJ REPUBLIKY

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych
zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

 

Vážený pán starosta

 

Vec: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu


Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európského parlamnetu a Rady (EÚ) 692/2011 zo 6 júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabespečiť pravidelné informácie o  účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňuju v ročnej periodite .


Na Slovesku bolo do zistovania pre rok 2021 vybraných 690 obci  medzi nimi je aj Vaša obec. Do zisťovania CR  je v celej Slovenskej  republike je zaradenách 8 200 domácností.


V priebehu roku 2021 vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názorý,  ktoré nám v ramci tohto zisťovania domácnosti poskýtnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údájov  upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Europského parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov ("ďalej len „nariadenie"). Za ochranu dôverných  aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní  mlčanlivosťov  o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.


Podrobnejšie informácie  sa môžete dozvedieť  na stránke  ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 - Ing.Eva Modráková, vedúca oddelenia. 


Vážený pán starosta, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizáci uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby  ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému zrealizovaniu tohto zísťovania, či už formou šírenia tejto informácie medzi obyvateľmi vo Vašej obci (spôsobom v mieste  obvyklým), ale aj - v prípade potreby - poskytnutím pomocí naším opytovateľom .


Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.                                                                                              Ing. Zlata Jakubovie,  CSc.
                                                                                           generálna riaditeľka sekcie
                                                                               Štatistický úrad SR v Bansekj Bystrici

Vyvesené: 12. 7. 2021

Dátum zvesenia: 1. 9. 2021

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť