Dátum a čas

Dnes je utorok, 1.12.2020, 15:42:06

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná , a.s. (ďalej len • VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251 /2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
 

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území Parchovany a Božčice , na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa§ 43 zákona č . 251/2012 Z. z.
 
Požadovaný termín, do ktorého
je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 14.12.2020
.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti. Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa§ 23 Vyhlášky MPSVaR SR č . 508/2009 Z. z ..
Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúh l asiť. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Vadel, PhD., +421 917 153 852, vadel_lubos@vsdas.sk

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č.251/2012 Z. z. do termínu 31.12.2021. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
V Lemešanoch dňa 11 .11 .2020
Mgr. Ľuboš Vadel, PhD.

Vyvesené: 19. 11. 2020

Dátum zvesenia: 15. 12. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť