Dátum a čas

Dnes je utorok, 11.8.2020, 2:17:02

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 667/2019

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor|
Sama Chalupku 18, 071  01 Michalovce

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE


Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle §74 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve") v spojitosti s §2 a §9 zákona č. 180 / 2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. §46 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") rozhodol takto:
 

Podľa§ 13 ods. 5 písm. b/ zákona o poľovníctve

poveruje


poľovnícku orgamzacm - Poľovnícke združenie ( PZ ) Ondava Moravany, korešpondenčná adresa A. 1. Dobrianskeho 25, Michalovce, 071 01 IČO: 00178144027, zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o pol'ovníctve v uznanom poľovnom revíri (PR) Ondava Moravany, s celkovou výmerou 4451 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach , odboru pozemkového, pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva č. 97 / 01105 zo dňa 17.11.1997, rozhodnutím č. 98/01624 zo dňa 13.8.1998 a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2853, 6926/98 a 1696/99-410 zo dňa 2.3.2001.

Rozhodnutie zaniká dňom evidencie zmlúv alebo zmluvy vlastníkov
a vymenovaním poľovníckeho hospodára.

Vyvesené: 30. 12. 2019

Dátum zvesenia: 15. 1. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť