Dátum a čas

Dnes je sobota, 19.6.2021, 16:45:29

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška: Ondava- Moravany

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Komenského 52, 041 26 Košice


Rozhodnutie

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa §4 ods. 2 písm. b) zákona č . 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v konaní o odvolaní Poľovníckeho združenia Kozák Rakovec, Rastislavova 110, 040 01 Košice, doručené dňa 19.01.2021, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o. konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Pavla Vargaeštoka a odvolaní JRD Rakovec družstvo, Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou, doručené dňa 19.01.2021, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o. konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Pavla Vargaeštoka proti rozhodnutiu Okresného úradu Michalovce, pozemkového a lesného odboru č. OU-MI-PL0-2021/002313/1 zo dňa 12.01.2021, rozhodol takto:


   Okresný úrad Košice. odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva podľa § 59 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok) odvolanie Poľovníckeho združenia Kozák Rakovec. Rastislavova 110, 040 01 Košice, doručené dňa 19.01.2021, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Pavla Vargaeštoka a odvolanie JRD Rakovec družstvo, Rakovec nad Ondavou 389, 072 03 Rakovec nad Ondavou, doručené dňa 19.01.2021, zastúpené Advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o. konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Pavla Vargaeštoka zamietarozhodnutie Okresného úradu Michalovce, pozemkového a lesného
odboru č. OU-Ml-PL0-2021/002313/1 zo dňa 12.01 .2021 potvrdzuje.

 

Mgr. Dana Kostíková
poverená zastupovaním
vedúceho odboru

Vyvesené: 7. 5. 2021

Dátum zvesenia: 23. 5. 2021

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť