Dátum a čas

Dnes je sobota, 19.6.2021, 16:26:01

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - odvolanie

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
pozemkový a lesný odbor
Sama Chalupku 18, 071 O 1 Michalovce

 

Verejná vyhláška


Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle §§ 71 a 74 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o poľovníctve ) v zmysle § 18 ods. 3 zák. č. 711967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje


vlastníkom poľovných pozemkov v kat. území Pozdišovce, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Tušice, Tušická Nova Ves, Nižný Hrušov, Horovce, Dvorianky, Trhovište, Parchovany a Vojčice, že účastníci konania Ing. Martin Sojka, Čordáková 46, Košice a JRD Rakovec s.r.o. v zastúpení Ing. Martinom Sojkom, právne zastúpený advokátskou kanceláriou  SLAMKA & Partners s.r.o. konajúca prostredníctvom advokáta JUDr. Pavol Vargaeštok, podali dňa 16.12.2019 odvolanie voči rozhodnutiu tunajšieho úradu č. OU-MI-PL0-2019/015403/7 zo dňa 5.12.2019 vo veci poverenia poľovníckej organizácie Poľovnícke združenie ( PZ ) Ondava Moravany zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona č. 274 / 2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov v poľovnom revíri Ondava Moravany. Obsah odvolaní je zverejnený na webovej stránke Okresného úradu Michalovce:


http://www.minv.sk/?okresny-urad-michalovce


K tomuto odvolaniu sa môžete vyjadriť do 3 dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia.

Vyvesené: 31. 1. 2020

Dátum zvesenia: 16. 2. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť