Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Košice ( VSD a. s.) pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Parchovany.
Názov stavby:
            Parchovany, ul. Staničná-rekonštrukcia NN, presun TSS a VN
V rámci rekonštrukcie NN siete sa navrhuje výmena vodičov za izolovaný kábel, výmena nevyhovujúcich podperných bodov ( elektrických stÍpov ) a úprava domových prípojok. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. 328/348/2019 zo dňa 19.8.2019. Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2020.
Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka ( VSD a. s. ).
Východoslovenská distribučná a. s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Sieťový inžinierov.
 
Prílohy:     Parchovany_TS5_VN_NN_DP_DRS_v.č.3
                    Parchovany_TS5_VN_NN_DP_DRS_v.č.4
                   Parchovany_TS5_VN_NN_DP_DRS_v.č.5

 
Ing. Csomos Zoltán,
kontakt: +421(0)55 610 1944
csomos_zoltan@vsdas.sk
Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyvesené: 21. 10. 2019

Dátum zvesenia: 18. 11. 2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť