Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 20.9.2020, 17:28:45

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Číslo: OLP/2576/2020
Bratislava 12.03.2020


Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. a pandémie ochorenia
COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaduje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto


opatrenia:


Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podl'a §19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podl'a §22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o l'udské telo podl'a §23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podl'a § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podl'a zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podl'a zákona č. 245/2008 Z. Z;  prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. Z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a -stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky  vol'nočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpel'né liečebne podl'a § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára. 


Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byt' otvorené len v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod.


V obchodnom dome podl'a § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sa cez víkend povol'uje činnost' iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok. 


Termín: od 13.03.2020 do odvolania

Vyvesené: 16. 3. 2020

Dátum zvesenia: 1. 4. 2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť