Menu
Obec Parchovany
Oficiálne stránky obceParchovany

Sociálne služby

O Komunitnom centre:

Komunitné centrum Parchovany, ktorého zriaďovateľom je obec Parchovany, začalo v obci pôsobiť v marci 2019 v rámci národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza. V súčasnosti je KC zapojené do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. fáza. Nachádza sa v zrekonštruovanej budove na ulici Lipovej 169/2. Je to spoločný priestor prístupný pre celú komunitu, tzn. pre všetkých obyvateľov obce. 
 

Komunitné centrum poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených povinností, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klientov, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme klienta. Ďalej poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, vykonáva preventívne aktivity a zabezpečuje záujmovú činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.

Zamestnanci:


Mgr. Silvia Ščerbáková - odborný pracovník - garant KC
Mgr. Renáta Brozová - odborný pracovník KC
Erika Košková – asistent odborného pracovníka

Otváracie hodiny:

 

Pondelok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Štrvrok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Piatok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Adresa:


Komunitné centrum Parchovany
Lipová 169/2
076 62 Parchovany
email: kcparchovany@gmail.com

O terénnej sociálnej práci:

Do projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. a II. je obec Parchovany zapojená od decembra 2019.
 

Jeho hlavným cieľom je  poskytovanie kvalitných služieb občanom v nepriaznivých životných situáciách, skupinám občanov ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa s občanom pracuje na začlenení do spoločnosti,  na zlepšení, či zmiernení nepriaznivej životnej situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. Občanom  poskytujeme sociálne poradenstvo v rôznych oblastiach, či už hovoríme o oblasti sociálneho zabezpečenia, v oblasti zamestnanosti, financií, vzdelávania a pod.
 

Okrem sociálneho poradenstva vykonávame činnosti v oblasti prevencie, teda predchádzame vzniku, prehlbovaniu rôznych sociálnopatologických javov - kriminalita, záškoláctvo a pod. Vykonávame ju formou rôznych prednášok, besied v spolupráci s Komunitným centrom a v prirodzenom prostredí občanov.
 

Kancelária terénnej sociálnej práce sa nachádza na 2. poschodí Dome služieb, na Cintorínskej ulici.

Zamestnanci:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Dominika Bereščíková

Terénna pracovníčka: Vierka Kačmárová

Terénna pracovníčka: Andrea Kanalošová

Telefonický kontakt: +421 904 200 535

Email: tspparchovany@gmail.com

Otváracie hodiny:

 
Nakoľko svoju činnosť vykonávame v teréne, odporúčame Vám v prípade osobnej návštevy nás kontakovať najskôr telefonicky, aby sme boli v čase Vašej návštevy prítomné v kancelárii.
 

Pondelok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Štrvrok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Piatok:

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Terénna sociálna práca v obci Parchovany

Dom služieb, 2. poschodie
Cintorínska 462
076 62 Parchovany

 

Telefonický kontakt: +421 904 200 535

Email: tspparchovany@gmail.com

 

O ZO JDS v Parchovanoch

JDS je nezávislá organizácia, ktorá sa skladá zo základných , okresných a krajských organizácií. JDS združuje občanov staršieho veku (dôchodcov), bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženského a sociálneho pôvodu. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov seniorov, chráni ich práva a požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Členstvo v JDS je dobrovoľné, podmienkou vzniku je prihláška za člena.
 

ZO JDS  bola založená dňa 23. januára 2018 s pomocou okresnej predsedníčky p. Magdy Haburovej s počtom členov 37. Koncom roka 2021 je počet členov v klube už 115. V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.
 

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria  spoločenské,  športové  a poznávacie akcie:

-  klubová činnosť
- vlastná činnosť v priestoroch denného centra s možnosťou odberu obeda,
- kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sme realizovali od založenia klubu až do roku 2022:

  • Fašiangy v klube, pečenie šišiek
  • Športové hry na miestnom športovom ihrisku a hosťovanie aj mino obce v rámci okresu Trebišov  
  • Posedenie s jubilantmi
  • Jesenná výstava pod názvom ,, PLODY ZEME“  a pečenie ovocných koláčov, príprava zeleninových  pomazánok
  • Deň úcty k starším
  • Rozlúčka so starým rokom
  • Opekačka v prírode na dedinskom ostrovčeku v parku

Výbor:

ZO JDS: 

predsedníčka: Helena Tutková

podpredsedníčka: Anna Kovalčíková

hospodár: Anna Ujhelyiová

člen: Mária Kotuľáková

člen: Terézia Vaňová

člen: Mária Hvozdíková

zapisovateľka: Anna Kamenická


Revízna komisia ZO JDS: 

predseda: Jozef Kovalčík

člen: Jozef  Vaňo

člen: Ján Hvozdík

Otváracie hodiny:

 

Pondelok:

10:00 - 15:00

Utorok:

10:00 - 15:00

Streda:

10:00 - 15:00

Štrvrok:

10:00 - 15:00

Piatok:

10:00 - 15:00

Adresa:

ZO JDS v Parchovanoch
Hlavná 463/24
076 62 Parchovany

email: helenka.tutkova@gmail.com

Obec

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 9. 12. 2022
rain and snow 5 °C 0 °C
rain and snow, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.71m/s
tlak1010hPa
vlhkosť91%
zrážky14.78mm
sneženie0.81mm

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Pohotovosť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V advente, keď vietor fúka, stromy sa húkajú (nakláňať sa k sebe), bude hojnosť ovocia.