Dátum a čas

Dnes je pondelok, 25.10.2021, 11:59:19

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zberný dvor Parchovany

Otváracia doba zberného dvora:

Pondelok:

zatvorené

Utorok:

zatvorené

Streda:

12:30 - 15:30

Štvrtok:

zatvorené

Piatok:

zatvorené

Sobota:

8:00 - 12:00

Nedeľa:

zatvorené

Kontakt 
obsluhujúceho personálu:

+421 918 400 652

 

Zberný dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Parchovany a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnako tak majú uhradený poplatok za komunálny odpad v obci.

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Na Zbernom dvore v obci Parchovany môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území obce Parchovany bezplatne (s výnimkou DSO) odovzdať nižšie uvedené komodity:
 

  • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc, keramiky bez papierových, plastových, sklenených obalov! 

Obecné zastupiteľstvo obce Parchovany prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce Parchovany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, kde ustanovuje systém a spôsob zberu drobného stavebného odpadu a Všeobecne záväzné nariadenie obce Parchovany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za DSO nasledovne: 0,020 € za kilogram  drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Občan po príchode na zberný dvor je povinný predložiť doklad totožnosti (OP). Zamestnanec určí hmotnosť odpadu odborným odhadom (podľa orientačnej prepočtovej tabuľky drobných stavebných odpadov Ministerstva životného prostredia SR) a na základe toho vystaví pokladničný blok a vyberie príslušný poplatok. Občana usmerní k VOK-u, kde môže tento odpad vysypať.
 

  • OBJEMNÝ ODPAD - nábytok (len rozmontovaný), koberce, umývadlá, dvere, okná (10 ks na domácnosť/rok)
     
  • OSTATNÉ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY – drevo bez nebezpečných látok a biologicky rozložiteľný odpad
     

Na zbernom dvore neodoberáme nebezpečný stavebný odpad = odpad s obsahom azbestu. Jeho zber a zneškodňovanie zabezpečujú špecializované spoločnosti.

Odpad je potrebné ukladať do veľkoobjemových kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu.

 

POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU
na území Obce Parchovany
v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch