Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 25.2.2021, 12:34:35

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

EU

           Európsky sociálny fond

           Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Sanácia nelegálnych skládok v katastri obce Parchovany

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Čiastka financovaná zo zdrojov EU a ŠR SK (95 %): 58 425,00 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov (5 %):    3 075,00 EUR

 

Identifikácia projektu:  

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os:   6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
                                  marginalizovaných rómskych k
omunít

 

Investičná priorita:  6.1.  Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
                                                 regenerácie  zanedbaných komunít v mestských
                                                 vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ:   6.1.1  Rast počtu rómskych domácností s prístupom
                                                  k zlepšeným podmienkam bývania

 

ITMS2014+:     312061G879

Dátum zverejnenia výzvy: 27.2.2017  s kódom OPLZ-P06-SC611-2017-1