Dátum a čas

Dnes je streda, 8.7.2020, 9:40:08

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

SPOLOČÁ FOTKA

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Správy

Košík

V nedeľu nenakupujem

V nedeľu nenakupujem: Milé sestry a bratia, pozývame vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem“. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na kaž¬dom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás! + Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Pokladnica

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca: konaná 28.06.2020 vyniesla 196,30 €, z toho 182,30 € sa vyzbieralo v Parchovanoch a 14,00 € sa vyzbieralo v Božčiciach. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Pokladnica

Milodar na farský kostol

Milodar na farský kostol: vo výške 50,- € darovali pozostalí po Petrovi Slováčekovi. celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Rúcho

Rúcho na slávnosť prvého svätého prijímania:

Rúcho na slávnosť prvého svätého prijímania: rodičia nech svojvoľne neskracujú strihaním! Môžu ho upraviť podohnutím, nie však odstrihávaním. Treba pamätať, že toto rúcho má slúžiť aj ďalším generáciám prvoprijí­majúcich detí. Ďakujem za pochopenie. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
sv. prijímanie

Farský program na mesiac júl 2020:

Farský program na mesiac júl 2020: slávnosť prvého svätého prijímania bude 12. júla 2020 pri svätej omši o 10:00 hodine. V ten deň bude na filiálke svätá liturgia o 11:00 hodine a druhá svätá omša pre veriacich, ktorí sa nezúčastnia na slávnosti prvého svätého prijímania, bude o 08:00 hodine vo farskom kostole. * Odpustová slávnosť ku cti svätej Anny v Božčiciach bude 26.07.2020 o 10:00 hodine. V ten deň bude farská svätá omša o 08:00 hodine. Po jej skončení bude z farského kostola na filiálku procesia. * Program svätých omší od mesia-ca júla 2020 bude ako pred korona krízou, t.j. v nedeľu svätá omša v Božčiciach o 08:00 hodine, v Parchova­noch o 09:30 hodine. Ak to bude možné, tak v sobotu bude svätá omša večer s platnosťou za nedeľu. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Litánie Loretánske

Litánie Loretánske:

Litánie Loretánske: Pápež František po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litánií Panny Márie nazývaných Loretánske vložili invokácie „Matka milosrdenstva“ (Mater misericordiæ), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha migrantov“ (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“ celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Gaboltov

Púte v Gaboltove:

Púte v Gaboltove: tohto roku sa konajú iba na farskej úrovni. Púť mužov a Rómov tohto roku nebude. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Levoča

Levočská púť:

Levočská púť: J. E. Mons. Štefan Sečka oznamuje, že tohtoročná púť pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči dňa 5. júla 2020 nebude. K takémuto rozhodnutiu ho viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19. 2. júla 2020 sa plánuje televízny prenos svätej omše z Mariánskej hory. Taktiež bude možnosť, aby jednotlivé farnosti či skupiny individuálne putovali na Mariánsku horu, samozrejme pri zachovaní všetkých aktuálnych nariadení a pravidiel. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Pokladnica

Účet farnosti Parchovany:

Svoje milodary na prevádzku farnosti môžete zaslať na účet:
Názov účtu: Rímskokat. cirkev farnosť Parchovany
Číslo účtu: SK81 6500 0000 0000 2053 0498
Ďakujeme za Vaš milodar. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Pokladnica

Zbierka Boží hrob:

Zbierka Boží hrob: ako prejav našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi bude tohto roku v nedeľu 13. septembra 2020. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Katedrala

Spoločné slávenie jubileí manželov v Katedrále svätej Alžbety bude:

Spoločné slávenie jubileí manželov v Katedrále svätej Alžbety bude: 25. výročie manželstva – 17. mája 2020 o 15:00 hodine a 50., 60. a 65. výročie manželstva – 11. októbra 2020 o 15:00 hodine. Informujte o tom veria-cich a pozvite jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Manželia, ktorí oslávia svoje jubi­leum v roku 2020 sa prihlásia u svojho farára, ktorý za celú farnosť nahlási kancelárii ABÚ ich účasť: 25. výro­čie do 1. apríla 2020; 50, 60 a 65 rokov manželstva do 15. septembra 2020. (+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita) celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Ing. Maroš Obrin
Birmovka

Príprava pred prijatím sviatosti birmovania:

Príprava pred prijatím sviatosti birmovania: začne od 01.01.2020. Prosím rodičov detí, ktoré sa narodili v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009, aby ich prihlásili do konca kalendárneho roka 2019. Príprava trvá 4 roky formou stretnutí (modlitbové stretnutia alebo stretnutia ZMM) alebo samoštúdia Katechizmu pre najmenších. K prihlá­seniu je potrebné doložiť krstný list dieťaťa a birmovného rodiča, ktorý vyhovuje požiadavkám cirkevného práva. celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Ing. Maroš Obrin