Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Stránka

 • 1

Archív

Poďakovanie:


 • Poďakovanie: Drahí bratia kňazi, pred týždňom sme zavŕšili Jubilejný rok svätých Košických mučeníkov. Vy­vrcholením osláv 400. výročia ich smrti bolo naše spoločné slávenie Eucharistie v preplnenej katedrále, ako aj na priestranstve pred ňou. Ďakujem za bratské spoločenstvo, za vaše osobné svedectvo a vernosť, ktoré sú po­vzbudením nielen pre mňa, ale aj pre biskupov z iných diecéz. Tiež ďakujem za vašu neúnavnú a horlivú prí-pravu vo farnostiach počas celého jubilejného roka. Odovzdajte, prosím, môj vďačný pozdrav všetkým veria-cim, ktorí putovali, ako aj tým, ktorí sa s nami zjednotili v modlitbe na diaľku. (+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita)


16. 9. 2019

Príprava pred prijatím sviatosti birmovania:


 • Príprava pred prijatím sviatosti birmovania: nácvik birmovancov spolu s rodičmi (birmovnými rodičmi) je v sobotu, 21. septembra 2019 o 09:00 hodine vo farskom kostole.


16. 9. 2019

Milión detí sa modlí ruženec:


 • Milión detí sa modlí ruženec: Združenie mariánskej mládeže pozýva všetky deti, malé i veľké, ale aj tie ktoré nie sú členmi ZMM, zapojiť sa do akcie „Milión detí sa modlí ruženec“. Modliť sa budeme 18. októbra 2019 o 17:00 hodine vo farskom kostole. Prosíme všetkých záujemcov, aby sa kvôli registrácii prihlásili do 18. sep­tembra 2019 u Miriamy Paulišinovej. (Modliť sa môžu aj tí, ktorí registráciu nestihnú.)


16. 9. 2019

Jesenné kántrové dni:


 • Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok, sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Pri tejto príležitosti budeme požehnávať úrodu z našich záhrad a polí pri nedeľných svätých omšiach. Na požehnanie si doneste v košíkoch plody z vašich záhrad, záhumienkov a polí.


16. 9. 2019

Zbierka na Rádio Lumen:


 • Zbierka na Rádio Lumen: sa koná dnes, 15. septembra 2019; v našej farnosti ju vykonáme v nedeľu, 22. septembra 2019, pri svätých omšiach zvyčajným spôsobom ako prejav našej spoločnej zodpovednosti za evan­jelizáciu a za to, aby sa Božie slovo a duchovné myšlienky dostali ku každému, vrátane chorých a nevládnych. Za vaše milodary „Pán Boh zaplať!“


16. 9. 2019

Milodar na farský kostol:


 • Milodar na farský kostol: 50,- € venovali pozostalí po + Jozefovi Vavrekovi.


16. 9. 2019

Milión detí sa modlí ruženec:


 • Milión detí sa modlí ruženec: Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlit­bovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivo­vého dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi. Viac informácií nájdete na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti.


10. 9. 2019
Archív

Stránka

 • 1