Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 13. zasadanie OZ

SÚBOR
Dátum: 20.06.2024
Počet videní: 93
1 min. čítania
Pozvánka na 13. zasadanie OZ

ERBOBEC PARCHOVANY
Hlavná 470, 076 62 Parchovany

P O Z V Á N K A

V Parchovanoch 19.6.2024

V zmysle § 13 ods. 4, bodu a), v spojení s ust. §12 odsek 1 a násl. Zák. č. 369/1990 Zb.  zvolávam XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27.6.2024 o 18.00 hod. v budove obecného úradu.

 

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia OZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2023
  4. Záverečný účet obce za rok 2023
  5. Návrh dodatku č.2 k VZN č.35 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany
  6. Kontrolná činnosť-plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024
  7. Interpelácia poslancov
  8. Rôzne
  9. Diskusia  
  10. Záver

Mgr. Marián Hazuga v.r.

starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvanka- OZ-27-6-2024 Veľkosť: 76.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2024