Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh dodatku č.2 VZN č.35 z 23.1.2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

SÚBOR
Dátum: 07.06.2024
Počet videní: 46
4 min. čítania
Návrh dodatku č.2 VZN č.35 z 23.1.2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

Návrh  dodatku č.2

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

k VZN č.35 z 23.1.2023

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany

Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom   SNR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v  y  d  á  v a                                        

  Dodatok  č. 2

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 35 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany                         

Čl. I

VZN č. 35  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ,ktorých zriaďovateľom je Obec Parchovany sa mení a dopĺňa takto:

  1. V  § 2 Materská škola sa mení a dopĺňa  bod 1), ktorý znie :

 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt jedného dieťaťa :

  1. v materskej škole so sídlom Hlavná 462, Parchovany je 15 € / mesačne
  2. v materskej škole so sídlom Poľná 561, Parchovany je 10 € / mesačne

Čl. II

  1. Tento dodatok č. 2 k VZN 35 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Parchovany  dňa ...........2024 .
  2. Tento dodatok č. 2 k VZN 35 nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
  3. Tento dodatok č.2 k VZN 35  nadobúda účinnosť od 1.9.2024.

 

V Parchovanoch dňa                                                                  

 Marián Hazuga                                                                                                                          starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN-35-Dodatok -2- príspevky školy- navrh Veľkosť: 199 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2024