Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do MŠ Parchovany na šk. r. 2024/2025

Dátum: 06.05.2024
Počet videní: 118
3 min. čítania
Zápis detí do MŠ Parchovany na šk. r. 2024/2025

Zápis detí do Materskej školy v Parchovanoch, Hlavná 462

 na školský rok 2024/2025

MŠ Parchovany

Deti_1

 

Zápis bude prebiehať od 07.05.2024  do 17.05.2024

K žiadosti je potrebné  doniesť:

  •  žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
  • s potvrdením od lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ s údajom o očkovaní.

K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné priložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne u pani riaditeľky v budove materskej školy.

 

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

„Zákonné podmienky“ prijatia:

  • dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie (podľa § 59 školského zákona, ods.2, ktoré do 31.08.2024 dovŕši 5 rokov),
  • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, pričom zákonný zástupca predloží informovaný súhlas, písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlas pediatra,
  • dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie t.j., ktoré k 31.08.2024 dovŕši vek 4 roky,
  • dieťa od 3 rokov (§ 59 školského zákona, ods.1),
  • výnimočne je možné prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku v prípade, ak to umožňuje kapacita MŠ a má osvojené hygienické návyky.

„Osobitné podmienky“ prijatia:

  • deti budú prijímané podľa postupnosti veku,
  • žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie do 30.06. 2024.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné konzultovať podanie žiadosti  s riaditeľkou MŠ.

 

riaditeľka MŠ
Mgr. Martina Tóthová