Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Dátum: 14.11.2022
Počet videní: 650

Vyvesené: 14.11.2022

Dátum zvesenia: 23.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

REFERENDUM
21.1.2023

DELEGOVANIE

ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

      Do okrskových volebných komisií pre vykonanie referenda majú právo  delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Podľa výsledkov posledných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 

• Sloboda a Solidarita

• SME RODINA

• ZA ĽUDÍ

• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

• SMER - sociálna demokracia

• Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

   

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce najneskôr do 24. novembra 2022 do 24.00 h. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
  • meno, priezvisko a podpis osoby - oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

 - určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

V mene petičného výboru za referendum oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisuje Mgr. Igor Melicher.

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie možno doručovať na adresy:

• písomne: Obecný úrad Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

• elektronicky: ocu@parchovany.sk

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo petičný výbor rozhodli pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva v okrskovej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. Bližšie informácie ako aj vzory tlačív sú dostupné: https://www.minv.sk/?r23-info2

 

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční do 5.12.2022.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.