Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Dátum: 12.05.2022
Počet videní: 236
Adresát: Ján Hupcey 076 62 Parchovany

Vyvesené: 12.5.2022

Dátum zvesenia: 28.5.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin


Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany
 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe doručuje sa písomnosť Obce Parchovany, číslo konania 096/081/2022/04 zo dňa 6.05.2022 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Parchovanoch, Hlavná 470/22 v úradných hodinách.
 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 5 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto dobe neprevezme, tak sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov považuje posledný deň tejto lehoty za deň doručenia.
 
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.