Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Oznámenie o povolení na užívanie stavby

Dátum: 02.01.2023
Počet videní: 490
Verejná vyhláška - Oznámenie o povolení na užívanie stavby

Verejná vyhláška

Vyvesené: 2.1.2023

Dátum zvesenia: 18.1.2023

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Okresný úrad Michalovce
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce


Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MIOSZP-2022/011056-007 z 30.12.2022 verejnou vyhláškou.

Oznámenie

rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2022/011056-007 z 30.12.2022

verejnou vyhláškou

v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení – povolenia na užívanie časti vodnej stavby: Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby : Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou“ na parcelách CKN č. 218/1, 215/1, 215/2, 232, 233, 208, 207, 236/1, 235, 256, 240, 244, 242/1, 278, 279, 246, 273/1, 248/1 k.ú. Božčice, 2448, 2445, 2464 k.ú. Rakovec nad Ondavou, 6092, 6095, 6093, 6094 k.ú. Moravany. Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu v Michalovciach, Odborom životného prostredia , č. 98/1381/ ŽP-Šo z dňa 27.1.1998.

Na základe žiadosti stavebníka: Združenie obcí mikroregiónu POONDAVIE, Trhovište 121, 072 04, IČO: 35534494 o vydanie povolenia na užívanie časti vodnej stavby Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby : Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou“ na parcelách CKN č. 218/1, 215/1, 215/2, 232, 233, 208, 207, 236/1, 235, 256, 240, 244, 242/1, 278, 279, 246, 273/1, 248/1 k.ú. Božčice, 2448, 2445, 2464 k.ú. Rakovec nad Ondavou, 6092, 6095, 6093, 6094 k.ú. Moravany a výsledkov vykonaného konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel, orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 30.12.2022 rozhodnutie-povolenie na užívanie stavby.

Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie a Obecnom úrade obcí Rakovec nad Ondavou, Parchovany, Moravany. 
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obcí Rakovec nad Ondavou, Parchovany, Moravany a na OÚ Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Oznámenie (66.99 kB)

Rozhodnutie (279.82 kB)

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.