Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 21.zasadanie OZ

Dátum: 26.09.2017
Počet videní: 488
Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 20. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční dňa 29.8.2017 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Vyvesené: 26.9.2017

Dátum zvesenia: 2.10.2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Pozvánka

Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 20. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční

dňa 29.8.2017 o 18:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch s týmto programom:

Program:
1.Otvorenie
2.Kontrola uznesení
3.Vyhodnotenie cenoých ponúk k zámeru priameho predajak pozemkov na ulici Krížnej, schválenie prevodu vlastníctva a schválenie zmluvy.
4.Schválenie zmluvy na odpredaj pozemkov na ulici Gaštanovej.
5.Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
6. Informácia o stave realizácie ČOV
7.Informácia o zrušení výzvy na výstavbu MFI a chválenie výstavby MFI vo vlastnej réžii.
8.Schválenie dodatku k uzneseniam:
      a) č. 147 na rozšírenie parkoviska v miestnej časti Božčice pri kostole
      b) č. 148 na výstavbu parkoviska rozšírením miestnej komunikácie na ulici Športovej a na ulici Hlavnej pred vstupnou bránou do parku
      c) č. 146 na výstavbu chodníka ku materskej škole
9.Schválenie výstavby amfiteátra
10.Prejednanie výstavby vodovodu na ulici Krížnej ku stav. pozemkom.
11.Prejednanie výstavby bytov nižšieho štandardu na ulici Poľnej - schválenie zapojenia sa do výzvy na podanie žiadosti o NFP
12.Rôzne
13.Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochviľnú účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.