Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 23.zasadanie OZ

Dátum: 13.12.2017
Počet videní: 303
Podľa §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 22. zasadanie OZ v Parchovanoch sa uskutoční dňa 15.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Vyvesené: 13.12.2017

Dátum zvesenia: 19.12.2017

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

                                                                   Parchovany, 11.12.2017

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční

dňa 15.12.2017   o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch s týmto

 

P r o g r a m o m:

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Schválenie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach.

   4. Schválenie VZN č. 6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné

       stavebné odpady.

   5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.

   6. Konsolidovaná výročná správa obce Parchovany za rok 2016.

   7. Rôzne.   

   8. Záver.    

 

   Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

  

                                                             JUDr. Juraj Guzej,

                                                             starosta obce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.