Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 24.zasadanie OZ

Dátum: 13.02.2018
Počet videní: 271

Vyvesené: 13.2.2018

Dátum zvesenia: 19.2.2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

                                                                   Parchovany, 11.12.2017

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční

dňa 16.2.2017   o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch s týmto

 

P r o g r a m o m:

1. Otvorenie.

2.Kontrola uznesení.

3.Schválenie výsledku inventarizácie k 31.12.2017.

4.Schválenie zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Parchovany a dodatku
    č.1  k VZN č.1/2005

5.Schválenie zapojenia sa do výzvy o NFP na vybudovanie zberného
   dvora v obci Parchovany

6.Schválenie zriadenia Klubu dôchodcov v obci Parchovany

7.Schválenie výšky príspevku na obedy pre členov Klubu dôchodcov
   v obci Parchovany

8.Schválenie dotácie pre Klub dôchodcov v obci Parchovany

9.Schválenie zámeru prenájmu priestorov patriacich Obci Parchovany

10.Informácia o priebehu prác na rekonštrukcii budovy pre
     Komunitné centrum v obci Parchovany.

11.Informácie o priebehu a ukončení prác na projekte
    "Sanácia nelegálnych skládok v obci Parchovany"

12.Predloženie vyúčtovania za futbalový klub v Parchovanoch
      za 2. polrok 2017.

13.Schválenie finančného príspevku pre Centrum futbalových talentov
     AS - rozvoj mládežníckeho športu v obci Parchovany

14. Rôzne

15.Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.
 

                                                              JUDr. Juraj Guzej,

                                                             starosta obce

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.