Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 25.zasadanie OZ

Dátum: 02.05.2018
Počet videní: 224

Vyvesené: 2.5.2018

Dátum zvesenia: 10.5.2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

                                                                   Parchovany, 27.4.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 25. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční

dňa 4.5.2018   o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch s týmto

 

P r o g r a m o m:

1. Otvorenie.

2.Kontrola uznesení.

3.Zrušenie uznesenia č.220 zo dňa 16.2.2018

4.Schválenie zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Parchovany a dodatku
    č.1  k VZN č.1/2005

5.Schválenie zapojenia sa do výzvy vyhlásenej Enviromentálnym fondom "Zvyčovanie 
   energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia" s projektom     "Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany - blok G"

6.Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru priameho prenájmu priestorov patriacich
   Obci Parchovany a schválenie nájomnej zmluvy.

7.Prejednanie financovania chodníkov na ulici Staničnej

8.Schválenie preklenovacieho úveru na schválené projekty.

9.Prejednanie žiadosti o podporu formoudotácie z Enviromentálneho fonduv rámci 
   výzvy na obstaranie elektromobilu.

10.Informácia k realizácii ČOV a schválenie úveru na základe výsledku VO.

11. Rôzne

12.Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.
 

                                                              JUDr. Juraj Guzej,

                                                             starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.