Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo

Dátum: 14.11.2018
Počet videní: 266

Vyvesené: 14.11.2018

Dátum zvesenia: 30.11.2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ ÚRAD PARCHOVANY, Hlavná 470, 076 62 Parchovany
Č.j. 717/2018
 

P O Z V Á N K A

Podľa § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, ktoré sa uskutoční

dňa 23.11.2018 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Parchovanoch s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice.
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva.
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
4. Prestávka.
5. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia.
6. Voľba pracovných komisií.
7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
10. Určenie platu starostu obce.
11. Návrh sobášiacich.
12. Návrh členov Rady školy a člena Rady Materskej školy v Parchovanoch.
13. Rôzne.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver.
 
Vaša účasť na zasadaní je bezpodmienečne nutná!
V Parchovanoch, 14.11.2018
JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.