Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 2.zasadanie OZ

Dátum: 10.12.2018
Počet videní: 249

Vyvesené: 10.12.2018

Dátum zvesenia: 26.12.2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.   767/2018                                                                           Parchovany, 10.12.2018

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 2. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční

 

dňa 13.12.2018   o 17.30 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch s týmto

p r o g r a m o m:

 

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.

   4. Schválenie VZN č. 6/2019 o poplatku za komunálny odpad
        a drobný stavebný
  odpad.

   5. Schválenie VZN č. 34 - Požiarny poriadok.

   6. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a podpredsedov.

   7. Schválenie rozpočtu na rok 2019.

   8. Informácia o ČOV.

   9. Rôzne.

 10. Záver.

 

   Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

 

                                                              JUDr. Juraj Guzej,  v.r.     starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.