Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 4.zasadanie OZ

Dátum: 08.04.2019
Počet videní: 511

Vyvesené: 8.4.2019

Dátum zvesenia: 24.4.2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

                                                                           Parchovany, 5.4.2019

 
 
Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 4. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch sa uskutoční
 
dňa 11.04.019 o 18.00 hod.
 
v budove komunitného centra v Parchovanoch s týmto p r o g r a m o m:
 
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie zapojenia sa do výzvy – dotácia z FPU, program: aktivity nezávislých
neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre.
4. Schválenie zapojenia sa do výzvy – NFP zameraný na zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania.
5. Schválenie odkúpenia pozemku na výstavbu bytov prestupného bývania.
6. Schválenie VZN obce č. 5 o používaní miestnych komunikácii na území obce.
7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ.
8. Schválenie kontokorentného úveru.
9. Vyhodnotenie cenových ponúk k zámeru priameho prenájmu majetku obce
Parchovany a schválenie prenájmu.
10. Prejednanie žiadostí o odkúpenie pozemku na základe predloženého
geometrického plánu.
11. Prejednanie žiadosti o odkúpenie majetku obce.
12. Prejednanie ponuky na odpredaj pozemku.
13. Rôzne.
14. Záver.
 
Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.
JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.