Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 5.zasadanie OZ

Dátum: 25.06.2019
Počet videní: 324

Vyvesené: 25.6.2019

Dátum zvesenia: 11.7.2019

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

                                                                                           Parchovany, 21.06.2019

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 5. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční

dňa 27.06.019   o 18.00 hod.

 

v budove Komunitného centra v Parchovanoch s týmto  programom:

 

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.

   4. Schválenie nového uznesenia k čerpaniu úveru.

   5. Informácia o zapojení sa do novej výzvy vyhlásenej
       Environmentálnym fondom
 na zateplenie telocvične s projektom:
       „Rekonštrukcia a oprava Základnej školy
 Parchovany – blok G“.

   6. Schválenie zapojenia sa do novej výzvy na výstavbu MFI.

   7. Informácia o schválení dotácie z FPU na projekt:
       „V Parchovenoch taka mouda, 
... na kabace harom fodra
       prezentácia tradičného ľudového odevu obce
 Parchovany“.

   8. Informácia o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie na
        modernizáciu 
interiérového vybavenia kuchyne v kultúrnom
        dome

   9. Informácia o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu:
        „Betónové oplotenie cintorína
 a rekonštrukčné práce, úpravu 
        terénu na cintoríne“.

 10. Rôzne.

 11. Záver.

 

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

 

JUDr. Juraj Guzej,
v.r.
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.