Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 12 zasadanie OZ

Dátum: 08.12.2020
Počet videní: 368

Vyvesené: 8.12.2020

Dátum zvesenia: 16.12.2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Pozvánka (409.62 kB)

Podľa§ 12 ods. 1 zákona SNR č . 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 12. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch sa uskutoční

dňa 11.12.2020 o 16.00 hod.

 v budove kultúrneho domu v Parchovanoch s týmto programom:

1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie VZN č. 2 o miestnych daniach.
4. Schválenie VZN č. 6 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Schválenie VZN č. 3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Parchovany.
6. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Parchovanoch.
7. Schválenie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Parchovany na roky 2020 – 2025.
8. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za r. 2019.
9. Schválenie rozpočtových opatrení za r. 2020.
10. Schválenie nového rozpočtu na r. 2021.
11. Rôzne.
12. Záver.

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná
a bezpodmienečne nutná.

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.