Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 15.zasadanie OZ

Dátum: 25.06.2021
Počet videní: 562

Vyvesené: 25.6.2021

Dátum zvesenia: 5.7.2021

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Pozvánka (651.5 kB)

Podľa§ 12 ods. 1 zákona SNR č . 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 15. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch sa uskutoční

dňa 30.06.2021 o 18.00 hod.

 v budove kultúrneho domu v Parchovanoch s týmto programom:

1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie záverečného účtu obce Parchovany za rok 2020 a správy audítora.
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Schválenie realizácie oplotenia a parkoviska pri MŠ Poľná.
6. Schválenie Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „
Parchovany - rozšírenie vodovodu" na ulici Krížnej.
7. Schválenie VZN obce o sociálnych službách.
8. Nová výzva na MOPS - schválenie spolufinancovania.
9. Prejednanie rekonštrukcie ciest a chodníkov (cesty na ulici Brezovej, križovatka Hlavná,
Družstevná, Nová a Cintorínska, chodník na ulici Staničnej - pravá strana od parku po
križovatku s ulicou Dlhou, navýšenie rozpočtu na dokončenie na ulici Lipovej).
10. Prejednanie navýšenia výdavkov z vlastného rozpočtu o 5 % na výstavbu MFI.
11. Interpelácie poslancov.
12. Rôzne.
13. Záver.

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná 
a bezpodmienečne nutná. 

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.