Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 18.zasadanie OZ

Dátum: 16.12.2021
Počet videní: 361

Vyvesené: 16.12.2021

Dátum zvesenia: 1.1.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.     459/2021                                                                           Parchovany, 15.12.2021

 

 

P O Z V Á N K A      (219.72 kB)

 

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční v malej sále KD v Parchovanoch

 

dňa 20.12.2021   o 17.00 hod.

 

s týmto  p r o g r a m o m:

 

    1. Otvorenie.

    2. Kontrola uznesení.

    3. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností.

    4. Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020.

    5. Schválenie zakúpenia komposterov a výšky poplatku.

    6. Schválenie rozpočtových opatrení za rok 2021.

    7. Schválenie rozpočtu na rok 2022.

    8. Nárvrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022.

    9. Interpelácie poslancov.

   10. Rôzne.

   11. Záver.

 

      Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

 

 

 

                                                                     JUDr. Juraj Guzej,    v.r.

                                                                        starosta obce

 

 

 

 

Upozornenie:  

 

Pri vstupe do budovy je potrebné dodržať aktuálne opatrenia v súvislosti s ochranou proti ochoreniu covid-19:

  • vstup do priestorov iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami 
  • dezinfekcia rúk,
  • dodržiavanie odstupov.  

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.