Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 21. zasadanie OZ

Dátum: 17.10.2022
Počet videní: 491

Vyvesené: 17.10.2022

Dátum zvesenia: 31.10.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.  396/2022                                                                                                     Parchovany, 14.10.2022

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 20. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch

dňa 20.10.2022   o 16.30 hod.

 

s týmto  p r o g r a m o m:

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Interpelácie poslancov.

   4. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 ku VZN č. 1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Parchovany.

   5. Rozpočtové opatrenia.

   6. Prejednanie žiadosti ZŠ Parchovany o navýšenie stravného v školskej jedálni.

   7. Schválenie výšky preklenovacieho úveru ku na financovanie spoluúčasti ku projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti VP Parchovany“.

   8. Rôzne.

   9. Záver.

 

      Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

JUDr. Juraj Guzej, v.r.
starosta obce

Príloha (160.19 kB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.