Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka - 22. zasadanie OZ - Zmena termínu zasadania

Dátum: 18.11.2022
Počet videní: 588

Vyvesené: 18.11.2022

Dátum zvesenia: 4.12.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

Č.j.  442/2022                                                                                     Parchovany, 22.11.2022

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že 22. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Parchovanoch

 

dňa 1.12.2022 o 16.00 hod.

s týmto  p r o g r a m o m:

 

   1. Otvorenie.

   2. Kontrola uznesení.

   3. Interpelácie poslancov.

   4. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021.

   5. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce Parchovany za rok 2022.

   6. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Parchovany a Dodatku č. 2 ku VZN č. 1/1995, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN Obce Parchovany.

   7. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce.

   8. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR ku projektu energetickej efektívnosti.

   9. Rôzne.

 10. Záver.

 

      Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

JUDr. Juraj Guzej, v.r.
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.