Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o rokovaní ustanovujúceho zastupiteľstva

Dátum: 30.11.2022
Počet videní: 484

Vyvesené: 30.11.2022

Dátum zvesenia: 16.12.2022

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

OBECNÝ   ÚRAD   PARCHOVANY,  Hlavná 470, 076 62  Parchovany

 

Oznámenie o rokovaní ustanovujúceho zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 3 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch  sa uskutoční  

dňa 13.12.2022   o 15.00 hod.

v Kultúrnom dome v Parchovanoch

 

s týmto  p r o g r a m o m:

 

Program ustanovujúceho OZ

 

Slávnostná časť:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  (predseda miestnej volebnej komisie).

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

d) Vystúpenie novozvoleného starostu

 

Pracovná časť:

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)

5.Voľba pracovných komisií, mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie (alebo len návrhovej komisie)

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov (tam, kde sa zriaďujú, jedna je povinná podľa z. 357/2004 Z. z.)

 9.  Určenie platu starostu obce

10.  Návrh na sobášiacich

11. Rôzne

12. Záver

Ing. Maroš Obrin, v.r.
zástupca starostu

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.