Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh na dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005 O ZÁVÄZNEJ ČASTI

Dátum: 01.02.2018
Počet videní: 276
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa dopĺňa a mení VZN 1/2005 zo dňa 05.09.2005 ( ďalej VZN), ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 záväznej časti ÚPN obce Parchovany, týkajúca sa k.ú. obce Parchovany formou záväzných regulatívov územného rozvoja obce. VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

Vyvesené: 1.2.2018

Dátum zvesenia: 17.2.2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Dodatok č. 1 k VZN

č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005

O ZÁVäZNEJ ČASTI

Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Parchovany

 

Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch podľa §6 zákona č.369/90 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb.z. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  dňa  .....2018

VYDÁVA

 

Dodatok  č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa dopĺňa a mení VZN 1/2005 zo dňa 05.09.2005 ( ďalej VZN), ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky  č.1 záväznej časti ÚPN obce Parchovany, týkajúca sa k.ú. obce Parchovany formou záväzných regulatívov územného rozvoja obce.

VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia obce, stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

 

V Parchovanoch dňa  ....2018

                                                                                          Starosta obce  Parchovany

Dodatok č.1 k VZN 1/2005
Príloha č.1 - Komplexný urbanistický  návrh_2a
Príloha č.2 -  ÚPN O Parchovany

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.