Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o výberovom konaní

Dátum: 07.01.2020
Počet videní: 322
Výberové konanie na pracovné miesto asistenta odborného pracovníka Komunitného Centra

Vyvesené: 7.1.2020

Dátum zvesenia: 23.1.2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na


jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka KC


Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.01.2020 o 9,00 hod.
v priestoroch Obecného úradu v Parchovanoch.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.01.2020 do 15.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania
(v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
  (povinný formát),
   
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),

   
 • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície 
   
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom
  formulári (Príloha č. 4a),

   
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

 

Viac informacii ziska uchádzač v tomto linku.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.