Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o výberovom konaní - Odborný pracovník KC

Dátum: 16.02.2020
Počet videní: 323
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC.

Vyvesené: 16.2.2020

Dátum zvesenia: 3.3.2020

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre
(ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok

na jedno pracovné miesto odborného pracovníka  KC

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa
4.03.2020 o 09.00 hod.
v priestoroch 
Obecného úradu v Parchovanoch.

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozícii môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.02.2020 do 15.00 hod. . Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza):

  • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),

  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),

  • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),

  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).


Viac informacii nájdu záujemcovia na tomto linku.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.