Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na obsadenie Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Parchovany

Dátum: 01.12.2021
Počet videní: 537
Oznam o vyhlásení výberového konania

Vyvesené: 1.12.2021

Dátum zvesenia: 17.12.2021

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Erb

 

OBEC     PARCHOVANY

Obecný úrad Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany
t.č. 056/67 97 101, e-mail: ocu@parchovany.sk

 

 

Obecný úrad Parchovany
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
4 pracovných miest

na pozíciu člena Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci
Parchovany

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu donesú na výberové konanie písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s povinnými dokladmi.
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania ( predložiť pri výberovom konaní)
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,( predložiť pri výberovom konaní)
- doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky /vysvedčenie, maturitné vysvedčenie/ ( predložiť pri výberovom konaní)
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu člena MOPS:
- ukončené povinné základné vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu člena MOPS, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie požadovaných podmienok do zamestnania záujemca preukáže obci predložením výpisu z registra trestov (originál dokladu, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace).
 
Miestom výkonu práce je obec Parchovany.

Výberové konanie sa uskutoční dňa: 16.12.2021 o 10.00 hod., v zasadačke Obecného úradu.
Obec Parchovany

Príloha (413.04 kB)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.